Het verhaal van Roy van Mechelen

Na jarenlang in loondienst gewerkt te hebben, startte Roy van Mechelen in 2010 met Mijn Architect. Hij is geen architect die afscheid neemt na de ontwerpfase, maar blijft graag betrokken bij het totale proces – van A tot Z, van de eerste tekening tot de laatste steen. Dat betrokkene kenmerkt Roy, want voor Schuytgraaf bekleedt hij, als bewoner én ondernemer, meerdere vrijwilligersrollen. Vanaf dit jaar komt hier het voorzitterschap van Ondernemers Netwerk Schuytgraaf bij, iets wat hij stiekem best spannend vindt.

AFSPRAKEN AAN DE EETTAFEL

Roy woont al jaren, samen met zijn vrouw en twee zoons, in de Bloesemgaerd, Schuytgraaf. “Wij zijn destijds bewust in een doodlopend straatje gaan wonen waardoor de kinderen, toen ze nog klein waren, gewoon op straat konden spelen. Op het grasveldje in de straat wordt bijvoorbeeld heerlijk gevoetbald en daar ontstaan spontane borrels met de ouders van de spelende kinderen. Ook wordt er eens per jaar een straatfeest georganiseerd, waar de meeste buren actief in bijdragen. Schuytgraaf is heel leuk opgezet. Zo gaan wij ook wel eens lunchen bij De Buitenplaats, de zorgboerderij van Siza; laagdrempelig en helemaal niet duur”.

Zijn afspraken met klanten ontvangt Roy gewoon thuis (“aan de eettafel of in het kantoor op zolder”), hoewel hij bij grotere samenstellingen toch de voorkeur geeft aan de locatie van een opdrachtgever of op de bouw. Roy vertelt dat hij zijn opdrachten meestal ‘via via’ krijgt: “Ik leef met de gedachte ‘als je je werk goed doet, komen ze vanzelf bij je terug’. En ik vind het ook heel interessant om gewoon eens vrijblijvend kennis te maken en te brainstormen over de (on)mogelijkheden van de wensen die men heeft”.

DE ENE HAND WAST DE ANDERE

Roy hield zich binnen het Ondernemers Netwerk al volop bezig met het organiseren van activiteiten: “Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar, als ondernemers en buurtbewoners binnen een wijk, werk gunt. De wijk floreert op een goede economie, dat houdt het in stand. Tijdens de bijeenkomsten van ONS leren de aanwezige ondernemers elkaar steeds beter kennen, waarbij er niet alleen kennis gedeeld wordt, maar er ook contacten aanbevolen worden. Er ontstaat tijdens deze koffie-ochtenden en thema-avonden al gauw nog meer saamhorigheid tussen de ondernemers. Je hoeft immers niet in dezelfde branche actief te zijn, om iets aan elkaar te hebben.” Toen Tineke (huidige voorzitter ONS, red.) voorzichtig aangaf het voorzitters stokje te willen overdragen aan Roy, betrapte hij zichzelf op een lichtelijk overvallen gevoel. Waar hij nog niet zeker wist of deze rol hem zou passen, bleek er bij Tineke geen spoor van twijfel aanwezig te zijn. Gelukkig kon ze Roy overtuigen. “Na wat gesprekken krijg je uiteindelijk toch het idee dat het goed bij je past. Ik heb nog geen hooggespannen verwachtingen van deze functie, ik merk dat ik nog een beetje zoekende ben naar een houding daarin.”

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID IN DE WIJK

“Ik probeer als mens, los van mijn beroep, ontmoetingen te creëren en verbindingen te leggen en daar is vrijwilligerswerk heel geschikt voor. Zo hebben onze zoons een tijd gehockeyd, waarbij ik mij ook regelmatig inzette op de club. Dat heeft zich nu meer verplaatst richting de wijk, als bewoner voel ik me dan ook heel betrokken. Ik ben van mening dat Schuytgraaf alleen maar mooier wordt wanneer je er samen aan werkt en je écht bijdraagt aan een fijne omgeving. Dat geeft een enorm goed gevoel. Zelf lever ik mijn ‘bewoners bijdrage’ onder andere vanuit de Hoogstambrigade (het snoeiwerk in de wijk) en Schuytgraaf Schoon (afval prikken). Samen zorgen we dat het leefbaar blijft.”