Update veld 1, 26 en 27

Het college heeft op 9 mei jl. besloten om, voordat het bestemmingsplan voor veld 1, 26 en 27 ter inzage wordt gelegd, eerst aan de raad te vragen of zij instemt met een aangepast ruimtelijk raamwerk voor veld 26 en 27, het omzetten van een aantal koopwoningen in veld 1, 26 en 27 naar betaalbaar en toevoeging van sociale huur in veld 26 en 27.

Update veld 1, 26 en 27

Het voorstel om een maximale vrij-op-naam prijs voor een aantal koopwoningen toe te passen in deze velden, zodat deze in het betaalbare segment kunnen worden verkocht, heeft eigenlijk alleen financiële consequenties. Namelijk een verlaging van de opbrengsten in de grondexploitatie van Schuytgraaf (en daarmee consequenties voor de gemeentebegroting). Het voor veld 1 in februari 2022 vastgestelde ruimtelijk raamwerk verandert niet, het betekent alleen dat de tussenwoningen door de ontwikkelaar voor maximaal €355.000 mogen worden verkocht. Voor veld 26/27 wordt de raad wel gevraagd om in te stemmen met het, naar aanleiding van overleg met de gemeente Overbetuwe, aangepaste ruimtelijk raamwerk (inclusief een mogelijke locatie voor KW37). 

U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen via deze link bekijken (agendapunt 6.LF). Het voorstel staat aanstaande woensdag 21 juni om 20: 30 uur voor een eerste informatieve behandeling op de agenda van de raad. Indien u hierover op 21 juni wilt inspreken bij de gemeenteraad, voordat zij daarover het debat gaan voeren, dan is dat mogelijk. U kunt hierover contact opnemen met griffie@arnhem.nl.

Laatste nieuws

Vanaf 3 mei 2024 liggen de bestemmingsplannen Schuytgraaf veld 1, 1a, 26 en 27 en de 14e herziening van het exploitatieplan met de besluiten tot...
Met een nieuw huis is er ook een nieuwe tuin om in te richten. Dat is leuk, maar vraagt ook om veel keuzes. Welke planten zijn bijvoorbeeld geschikt...