Ruimtelijk raamwerk veld 26/27 aangepast

Op 16 februari 2022 is door de gemeenteraad van Arnhem het ruimtelijk raamwerk voor veld 26/27 vastgesteld. Omdat er in het verleden afspraken zijn gemaakt met de gemeente Overbetuwe over deze velden, is Overbetuwe om een reactie gevraagd op het ruimtelijk raamwerk. Sindsdien heeft er  overleg plaatsgevonden tussen Overbetuwe en Arnhem. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ruimtelijk raamwerk.

Ruimtelijk Raamwerk

Aanpassingen van het ruimtelijk raamwerk veld 26/27:
-           De woningen komen op grotere afstand van Park Lingezegen
-           Hierdoor komen 38 woningen minder (van 236 naar 198 woningen)
-           Er komen meer betaalbare woningen (woningen die niet meer dan € 355.000,- kosten en er komen ook sociale huurwoningen in veld 27)
-           Onderzocht wordt of er ruimte is voor een locatie voor de kunstenaars van KW37

Hoe nu verder
Het aangepaste ruimtelijk raamwerk gaat naar onze gemeenteraad ter vaststelling. Vervolgens zullen we starten met de bestemmingsplanprocedure.

Wilt u het aangepaste ruimtelijk raamwerk inzien?
Via deze link komt u bij de aangepaste versie.

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar schuytgraaf@arnhem.nl

Laatste nieuws

Omdat wij u als bewoner van Schuytgraaf graag willen informeren over de ontwikkelingen van de wijk organiseren wij tenminste 2 keer per jaar een...
Afgelopen donderdag 6 juli hebben Roel en Anke namens de CPO groep Erve Bakhuys het koopcontract met de gemeente Arnhem ondertekend.
Fietstocht voor bewoners langs de toekomstige kunstroute - 12 juli