Opvang Oekraïense vluchtelingen

In het eerste kwartaal van 2023 opent de gemeente Arnhem in Schuytgraaf een opvanglocatie voor 150 Oekraïense vluchtelingen. De opvangplekken worden verdeeld over ongeveer 60 woonunits op veld 27 van Schuytgraaf. Veld 27 is het meest zuidelijk plandeel van Schuytgraaf. De locatie wordt voor twee jaar ingezet voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, daarna wordt het terrein ontwikkeld voor woningbouw.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Verplaatsbare woonunits

De woonunits zijn verplaatsbaar en kunnen op een andere plek weer worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van verschillende doelgroepen. In de woonunits kunnen mensen zelfstandig wonen, met eigen sanitair en keuken in 1-, 2- en 3-persoonsvarianten.

De opvanglocatie is vooralsnog uitsluitend bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mocht de behoefte aan opvang voor deze groep sterk afnemen, dan kunnen de opvangplekken ook voor andere doelgroepen beschikbaar gesteld worden.

Informatieavond opvang Oekraïense vluchtelingen

Op dinsdag 22 november vindt een informatieavond plaats. Direct omwonenden zijn per brief voor deze avond uitgenodigd. Wilt u deze avond ook bijwonen maar heeft u geen brief ontvangen? Beschouw dan dit bericht als een uitnodiging, u bent van harte welkom!

  • Datum: dinsdag 22 november 2022 
  • Tijd: 19.00 – 20.00 uur
  • Locatie: De Buitenplaats, Marasingel 19, Arnhem

Meer informatie over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen lees je op website van de gemeente Arnhem.

Laatste nieuws

Vanaf 29 november ligt het ontwerp bestemmingsplan Schuytgraaf - herziening Achterstraat en reparaties ter inzage.
Er zijn nog enkele huurwoningen binnen het Huybert van Olden hofje beschikbaar. Bekijk de projectwebsite en schrijf je in!