Ontwerpbestemmingsplan Schuytgraaf ligt ter inzage

Vanaf 29 november ligt het ontwerp bestemmingsplan Schuytgraaf - herziening Achterstraat en reparaties ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Schuytgraaf ligt ter inzage

In dit plan wordt de bouw van 4 woningen aan de Achterstraat versneld mogelijk. Dit veld, 1d, heeft een eigen ontsluiting en maakt daardoor verkeerskundig geen onderdeel uit van veld 1. Naast deze ontwikkeling zijn er een aantal kleine aanpassingen in dit bestemmingsplan doorgevoerd. Hieronder leest u welke dat zijn:

Toevoeging maatschappelijke functies in de zuidelijke punt van Schuyts Kwartier (veld 6-11)

Er is in Schuytgraaf behoefte aan ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen. Vooral in de huisartsenzorg en ondersteunend zorgaanbod is er sprake van een tekort op basis van de verwachte inwonersaantallen van de wijk. Door het toevoegen van mogelijkheden voor 500 m2 aan maatschappelijke functies in het zuidelijke appartementencomplex van Schuyts Kwartier (veld 6/11) kan worden voorzien in deze behoefte.

Toevoegen ‘Groen – Landschap en Park’ ten behoeve van de kunstroute In de noordpunt van Schuyts Kwartier (veld 6-11)

krijgt een gedeelte van de groenbestemming de bestemming 'Groen - Landschap en Park’. Dit gedeelte maakt namelijk onderdeel uit van de parkstructuur in Schuytgraaf. Binnen die parkstructuur zal land-art komen als onderdeel van de kunstroute.

Vergunning Padelbaan

Er is een vergunning verleend voor de uitbreiding van de padelbanen van de tennisclub Schuytgraaf. Deze uitbreiding is mogelijk door de uitwisseling van de sport en de natuurfunctie met een compensatie. Deze uitwisseling wordt in dit plan juridisch verankerd.

Heeft u vragen?

Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u hier. Tot en met 9 januari 2023 is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Laatste nieuws

Op één van de laatste stukjes Schuytgraaf zijn we onlangs in verkoop gegaan.
𝗡𝗨 𝗜𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗞𝗢𝗢𝗣 Energiezuinig en natuur inclusief wonen aan bos en water.
Kom dan naar de bewonersavond op maandag 16 januari aanstaande.