Bestemmingsplan Schuytgraaf veld 2 en veld 24

Schuytgraaf is nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk worden tot 2028 circa 6.250 woningen gebouwd voor zo’n 15.000 (toekomstige) Arnhemmers. De velden worden één voor één ontwikkeld waardoor nieuwe buurten ontstaan. Het bestemmingsplan ‘Schuytgraaf Veegplan 2017’ is het geldende bestemmingsplan van de wijk. Om de ontwikkeling van velden mogelijk te maken is het bestemmingsplan de afgelopen jaren verschillende keren geactualiseerd. De belangrijkste reden voor actualisatie van het bestemmingsplan is het verder uitwerken van de plannen voor de velden. Deze uitwerkingen worden verankerd in het geactualiseerde bestemmingsplan.

Velden 2 en 24

De afgelopen periode is er gewerkt aan de uitwerkingen van de velden 2 en 24. Deze uitwerkingen passen vrijwel geheel in het huidige bestemmingsplan, maar op enkele onderdelen heeft verdere detaillering plaatsgevonden. Deze leggen we nu vast in een geactualiseerd bestemmingsplan. Voor Schuytgraaf wordt naast het bestemmingsplan ook het daaraan gekoppelde exploitatieplan herzien.

Ter inzage

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan en exploitatieplan digitaal inzien vanaf 7 december 2018 tot en met 16 januari 2019. Ook liggen de stukken ter inzage op het Stadhuis van de gemeente Arnhem, Koningstraat 38. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

7 december 2018  tot en met 16 januari 2019

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen betreffende het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan bij de gemeenteraad. Het postadres van de gemeenteraad is Postbus 99, 6800 AB Arnhem. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-exploitatieplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem via 0900 1809.Omdat de groei van het aantal leerlingen op de scholen in Schuytgraaf de komende jaren zal aanhouden plaatst de gemeente Arnhem twee noodlokalen naast de Omnibus. De plaatsing van de twee noodlokalen is voor een periode van maximaal twee jaar.
Lees meer

Benieuwd naar de ontwikkelingen in Schuytgraaf? Kom dan naar de bewonersavond op maandag 24 juni a.s. het programma start om 19.30 uur.
Lees meer

Fietsen over ‘grasfalt’ in plaats van over asfalt. In Schuytgraaf kan dat binnenkort op het fietspad ten zuiden van de sportvelden richting de Grote Molenstraat in Elst.
Lees meer

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close